საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა კანონის პროექტზე სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა კანონის პროექტზე სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

10 თებერვალი, 2010
print