საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები: სასამართლო და პროკურატურა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები: სასამართლო და პროკურატურა

23 ივნისი, 2020

 

მართლმსაჯულების სისტემის მთავარი ხარვეზი მისი პოლიტიზირება და მმართველი ძალის სამსახურში ყოფნაა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი  გამოწვევების წინაშე დგას როგორც სასამართლო სისტემა, ისე პროკურატურა. 

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მოსახლეობა ინფორმირებულია მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული ზოგადი პრობლემების შესახებ და ამავდროულად, სისტემური ხარვეზების სწორი აღქმა  გააჩნია.

კვლევის შედეგები:

საზოგადოების 47% მიიჩნევს, რომ სასამართლო სისტემაში გავლენიანი ჯგუფი (კლანი) არსებობს, ხოლო ამ ადამიანებიდან 84% თვლის, რომ ამ ჯგუფს ხელისუფლების მოქმედი წევრები უჭერენ მხარს.

 

გამოკითხული ადამიანების იმ 47%-დან, რომელიც ფიქრობს რომ სასამართლოში კლანი არსებობს, 88% მიიჩნევს, რომ მათ სასამართლო სისტემა უნდა დატოვონ.

გამოკითხულთა 45% მიიჩნევს, რომ სასამართლო სისტემა მმართველი პარტიის, ხოლო 40% თვლის, რომ კლანის გავლენის ქვეშ არის.

გამოკითხულთა ყველაზე მეტი, 48% თვლის, რომ საქართველოში გავრცელებულია პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დაპატიმრება. 38%-ს კი მიაჩნია, რომ ამგვარი დაპატიმრება არ არის გავრცელებული.

საგანგაშოა საზოგადოებრივი აზრი პროკურატურასთან მიმართებაში. როგორც ირკვევა, საზოგადოების 72% პროცენტი მიიჩნევს, რომ ეს უწყება სრულად ან ნაწილობრივ მმართველი პოლიტიკური ძალის ინტერესებს ემსახურება. 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“  დაკვეთით „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა“ (CRRC) 2020 წლის 27 თებერვლიდან 18 მარტამდე პერიოდში ჩაატარა. კვლევის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1763 ადამიანი გამოიკითხა. კვლევის საშუალო ცდომილება 2.2%-ია.

print