შალვა თადუმაძე უფლებადამცველი ორგანიზაციის დირექტორისათვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ითხოვს - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

შალვა თადუმაძე უფლებადამცველი ორგანიზაციის დირექტორისათვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ითხოვს

20 ოქტომბერი, 2021

 

საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ, შალვა თადუმაძემ ეკა გიგაურისათვის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართა. როგორც ცნობილია, შალვა თადუმაძე მისი დიპლომის თაობაზე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ აღმასრულებელ დირექტორს ცილისწამებისთვის უჩივის.

აღნიშნულ საქმეზე, ეკა გიგაურმა შესაგებელი უკვე წარადგინა და დავა სასამართლოში გრძელდება. მის ინტერესებს იურიდიული კომპანია BLB იცავს, თბილისის ყოფილი პროკურორის, მაია მწარიაშვილის ხელმძღვანელობით.

თადუმაძე სადავოდ ხდის, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ დირექტორის, ეკა გიგაურის მიერ ტელეკომპანია „ფორმულას“ ეთერში გაკეთებულ კომენტარს, სადაც  იგი ეჭვქვეშ აყენებს თადუმაძის დიპლომის შესაბამისობას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლისთვის კანონით დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან.

თადუმაძის სარჩელი სამართლებრივად იმდენად დაუსაბუთებელია, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს:

  • გიგაურის განცხადების საწინააღმდეგოდ და მისი დიპლომის ნამდვილობისა და შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დასტურად სარჩელთან ერთად მას წარმოდგენილი აქვს მის მიერვე შედგენილი ავტობიოგრაფია, რომელიც განთავსებულია უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდზე.
  • სარჩელს არ ახლავს რაიმე ახალი გარემოება ან დოკუმენტი, რაც   საზოგადოებას შეუქმნიდა მყარ რწმენას მისი დიპლომის ნამდვილობისა და ამ დიპლომის საფუძველზე მიღებული შესაბამისი კვალიფიკაციის შესახებ.
  • შალვა თადუმაძის არგუმენტით, მმართველი პარტიის მიერ მისთვის ორჯერ გამოცხადებული ნდობა, რის საფუძველზეც იგი ჯერ გენერალური პროკურორის, შემდგომ კი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ აირჩიეს, მისი დიპლომის ნამდვილობის დადასტურებისათვის საკმარისი მტკიცებულებაა.

უპრეცედენტოა, შალვა თადუმაძის მოთხოვნა სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე:

  • შალვა თადუმაძე სარჩელით ითხოვდა, რომ მის დიპლომთან დაკავშირებით ეკა გიგაურს, სასამართლო დავის დასრულებამდე, საჯარო საუბარი აკრძალვოდა.
  • პირველი ინსტანციის სასამართლომ ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს, შალვა თადუმაძეს განუმარტა, რომ აღნიშნულზე დათანხმება  ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებაში უხეში ჩარევა იქნებოდა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სარჩელი, რომელიც ფაქტობრივად უფლებადამცველი ორგანიზაციისათვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ეხება, სამართლებრივად და ფაქტობრივად სრულიად უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელია. იგი ეწინააღმდეგება, როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტს. სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ  უფლებადამცველი ორგანიზაციებისათვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მაგალითი უკვე არსებობს ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ამ სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, კიდევ უფრო დიდი საფრთხე შეექმნება ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვის სტანდარტს.  

საკითხისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ პერიოდულად გამოაქვეყნებს მხარეების მიერ ამ დავის ფარგლებში წარდგენილ ყველა მნიშვნელოვან საპროცესო დოკუმენტს, საზოგადოებისათვის საინტერესო და ყურადსაღებ მტკიცებულებებსა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებებს.

print