ანგარიშები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ანგარიშები
05 დეკემბერი, 2013

გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვები – კორუფციის რისკები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ” 2010 წლის დეკემბერსა და 2013 წლის სექტემბრის პერიოდში ტენდერის გამოცხადების გარეშე, პირდაპირი წესით დადებული 430,000-ზე მეტი კონტრაქტი გააანალიზა. 2011 წელს, სახელმწიფომ 959 მილიონი ლარის ღირებულების პირდაპირი კონტრაქტები გააფორმა.

04 დეკემბერი, 2013

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ახალი კვლევა: მთავრობასა და ბიზნესს შორის თანამდებობის პირთა მოძრაობა და ამ პროცესთან დაკავშირებული კორუფციის საფრთხეები

კვლევა, რომელიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ დღეს, 2013 წლის 4 დეკემბერს გამოაქვეყნა,  ე.წ. „მბრუნავი კარის“ პროცესს ეძღვნება, რაც მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის თანამდებობის პირთა მოძრაობას და ამ პროცესთან დაკავშირებულ კორუფციის საფრთხეებს გულისხმობს.

13 სექტემბერი, 2013

ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობის დანერგვა საქართველოში: ნაბიჯი წინ

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანი საქართველოს მთავრობისათვის ანალოგურიდან ციფრულ მიწისზედა ტელევიზიაზე გადასვლის პროცესში შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე ინფორმაციისა და რეკომენდაციების წარდგენაა. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ბოლო ვადა 2015 წლის 17 ივნისია. სამთავრობო ცვლილების შემდეგ ციფრული მაუწყებლობის თემაზე ეკონომიკის სამინისტრომ რამდენიმე შეხვედრა გამართა და სამუშაო ჯგუფებიც შექმნა, თუმცა აღნიშნულმა მცდელობებმა შედეგი ვერ გამოიღო.

22 აგვისტო, 2013

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო მონიტორინგის შუალედურ ანგარიშს აქვეყნებს

თბილისი, 22 აგვისტო 2013 – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 2013 წლის თებერვლიდან გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო სხდომათა მონიტორინგს ახორციელებს.

12 აგვისტო, 2013

საკადრო პოლიტიკა საჯარო სამსახურში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პერიოდში

განახლება: 14 აგვისტო, 2013 – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ მადლობას უხდის საქართველოს იუსტიციის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ასევე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებს ჩვენ მიერ 12 აგვისტოს გამოქვეყნებულ კვლევაზე („

28 ივნისი, 2013

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“: სარეკლამო ბაზარი სტაგნაციას განიცდის, თუმცა უფრო კონკურენტუნარიანი და დეპოლიტიზებულია

თბილისი, 2013 წლის 28 ივნისი.  ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს სარეკლამო ბაზარი უფრო კონკურენტუნარიანი გახდა.

გვერდები