ანა ბერძენიშვილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ანა ბერძენიშვილი

იურისტი
print
ana.berdzenishvili@transparency.ge

ანა ბერძენიშვილი 2013 წლის ოქტომბრიდან შეუერთდა “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” ბათუმის ოფისს იურისტის პოზიციაზე. 2008 წლიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის იურისტ-კონსულტანტის თანამდებობაზე მუშაობდა. 

2003-2007 წლებში ანა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტის სტუდენტი იყო, ხოლო 2007-2009 წლებში  საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურაში სწავლობდა. 2010 წლიდან ანა მიწვეული ლექტორი ილიას უნივერსიტეტში. მას ჩაბარებული აქვს ადვოკატის, პროკურორის და მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდები.