თამთა კახიძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

თამთა კახიძე

პროექტის კოორდინატორი
print
tamta.kakhidze@transparency.ge

თამთა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 2014 წლის ოქტომბერში შემოუერთდა და თბილისის ოფისში იურისტი/ანალიტიკოსის პოზიციაზე მუშაობს. თამთას აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი .2013 წლის სექტემბრიდან - 2014 წლის ივლისამდე მონაწილეობდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ სასამართლო მონიტორინგის პროგრამაში. შემდეგ სტაჟირება გააგრძელა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში.