თეონა ზაქარაშვილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

თეონა ზაქარაშვილი

პროექტის კოორდინატორი
print
teona.zakarashvili@transparency.ge
თეონა ზაქარაშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შემოუერთდა 2012 წლის დეკემბრის თვიდან. მანამდე ის მუშაობდა „თიბისი ბანკის“ საკრედიტო ადმინისტრატორად, ასევე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ქ. ქუთაისის მერიასა და საკრებულოში იურისტის პოზიციაზე.
2009 წელს თეონამ მიიღო მაგისტრის ხარისხი საჯარო სამართლის სპეციალიზაციით. მონაწილეობდა სხვადასხვა ტრენინგსა და სემინარში.