2017 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG