საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები: ძირითადი არსი, შეფასება და რეკომენდაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები: ძირითადი არსი, შეფასება და რეკომენდაციები

22 ივნისი, 2021