ხარვეზები სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების თანამდებობის პირთა 2020 წლის დეკლარაციებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ხარვეზები სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების თანამდებობის პირთა 2020 წლის დეკლარაციებში

25 მარტი, 2021