საარჩევნო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების პარლამენტში განხილვის დოკუმენტაცია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საარჩევნო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების პარლამენტში განხილვის დოკუმენტაცია

30 დეკემბერი, 2011

წარმოგიდგენთ ჩვენს ხელთ არსებულ საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების იმ ასლებს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა პირველი, მეორე და მესამე მოსმენით განიხილა. ასევე, თანდართულ დოკუმენტებში შეგიძლიათ იხილოთ საქათველოს პარლამენტის მიერ ზემოთაღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების მესამე მოსმენით განხილვის სტენოგრამა.

print
elections