უსაფრთხოების სექტორის თანამედროვე სისტემის შექმნის ადვოკატირება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

უსაფრთხოების სექტორის თანამედროვე სისტემის შექმნის ადვოკატირება

პროექტის მიზანია უსაფრთხოების სექტორის შექმნის ადვოკატირება ანგარიშვალდებული, ადამიანის იფლებების დაცვაზე ორიენტირებული, დაბალანსებული, თანამედროვე უსაფრთხოების სტრუქტურის ფორმირების გზით.