ლიკა საჯაია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ლიკა საჯაია

პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
print
lika.sajaia@transparency.ge

ლიკა საჯაიას სამართლის დოქტორის ხარისხი მიღებული აქვს  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2007 წლიდან ეწევა აკადემიურ საქმიანობას უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. არის ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პროფესორი და გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2008-2009 წლებში იყო მაქს პლანკის ინტელექტუალური საკუთრებისა და კონკურენციის სამართლის ინსტიტუტის დოქტრორანტი სტიპენდიანტი,  სადაც მუშაობდა სამეცნიერო კვლევაზე საავტორო სამართალში.   არის არაერთი სამეცნიერო სტატიის ავტორი.

აქვს საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილებაც: „კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრში”,  სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტსა და საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. არის საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013-2014 წლებში მიღებული რამდენიმე კანონის ავტორი.