ინტერნეტ მფლობელობა საქართველოში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ინტერნეტ მფლობელობა საქართველოში

21 თებერვალი, 2020

 

ინტერნეტის მნიშვნელობა, როგორც ყოველდღიური კომუნიკაციის, ასევე ინფორმაციის მიღების კუთხით,  დღითიდღე იზრდება. მზარდია ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობა და შესაბამისად, ინტერნეტ ინდუსტრიაც. ინტერნეტით მიღებული ინფორმაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წინასაარჩევნო პერიოდში იძენს და შესაძლოა, გადამწყვეტ როლსაც თამაშობდეს დეზინფორმაციის გაზრდილი საფრთხისა და მედიაწიგნიერების დაბალი კულტურის ფონზე.

მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ შეისწავლა 2018 წელს ფიქსირებული და მობილური ინტერნეტის ბაზარზე არსებული მსხვილი ოპერატორების მფლობელობა და მათი ბიზნესკავშირები. კვლევაში, ასევე, მიმოხილულია მოსახლეობაში ინტერნეტის გავრცელების და მოხმარების საკითხები.

ინტერნეტ პროვაიდერების ნაწილი ოფშორშია დარეგისტრირებული და ცალკეულ შემთხვევაში რთულია დაადგინო რეალურად ვინ დგას კონკრეტული კომპანიის უკან, თუ ის იმავდროულად ტელევიზიასაც არ ფლობს. კანონმდებლობის თანახმად, მაუწყებლის მფლობელების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია.

  • სატელეკომუნიკაციო ბაზრის გამსხვილება 2016 წელს დაიწყო; 2018 წლის მონაცემებით, „მაგთიკომსა“ და „სილქნეტს“ ფიქსირებული ინტერნეტის აბონენტების მხრივ ბაზრის 79%-მდე ეკავა და შემოსავლების 82% იღებდა;
  • „მაგთიკომი“ და „სილქნეტი“, „ბილაინთან“ ერთად, მობილური ინტერნეტის ბაზრის 100%-ს ფლობენ;
  • 2019 წლის სექტემბრის მონაცემებით, ფიქსირებულ ინტერნეტს 930 ათასი ფიზიკური და იურიდიული პირი მოიხმარს, ხოლო მობილური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 3.3 მილიონია.

ინტერნეტის პოპულარობის ზრდასთან ერთად მწვავედ დგას ინტერნეტის მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დაცულობის საკითხი. დღეს არსებული კანონი მომხმარებელს  ფარული მიყურადებისა და თვალთვალისგან სათანადოდ ვერ იცავს. ფარული მოსმენის არსებული სისტემის არაკოსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს არასამთავრობო სექტორი და მოქალაქეები. საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოშია.