„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ინიციატივა" - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ინიციატივა"

20 იანვარი, 2016

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ პარლამენტში წარადგინა საკანონმდებლო წინადადება, რომლის მიზანია საქართველოს ანტიკორუფციული კანონმდებლობის გაუმჯობესება, ანტიკორუფციული პოლიტიკის სფეროში საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა. კანონპროექტის სახით წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებს ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნას კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი და კოორდინირებული ბრძოლის ხელშეწყობის და საჯარო სამსახურში კორუფციის პრევენციის მიზნით.

 

print