არჩილ თოდუა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

არჩილ თოდუა

რეგიონული კოორდინატორი
print
archil.todua@transparency.ge

არჩილ თოდუა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ 2013 წლის მარტში შეუერთდა და მუშაობს ზუგდიდის ოფისში რეგიონულ კოორდინატორად.

არჩილი ფლობს ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრისა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრის ხარისხებს. იყო „საარლანდის უნივერსიტეტის“, „ბადენ-ვიურთემბერგისა“ და „ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის“ სტიპენდიანტი.

არჩილი 2010 წელს მუშაობდა ჩეხურ საერთაშორისო ორგანიზაციაში „ადამიანი გაჭირვებაში“ - სოციალურ მუშაკად, 2011 წელს ხდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი, 2012 წელს კი იყო სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს სენაკის სამსახურის უფროსი.