პრესრელიზი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
პრესრელიზი
16 მარტი, 2011

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო" ხორვატიელ ბლოგერს, მარკო რაკარს უმასპინძლებს

ოთხშაბათს, 2011 წლის 23 მარტს, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” უმასპინძლებს ხორვატიელ ბლოგერს მარკო რაკარს, რომელიც გამართავს პრეზენტაციას თემაზე "ბლოგები და პოლიტიკა", სადაც ის განიხილავს კონკრეტულ გზებს, თუ როგორ შეიძლება ბლოგებმა და ბლოგერებმა ზემოქმედება მოახდინონ პოლიტიკაზე.

16 ნოემბერი, 2010

„ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობა“ აქვეყნებს ანგარიშს საქართველოს ბიუჯეტის გამჭვირვალობის შესახებ

თბილისი, 2010 წლის 16 ნოემბერი – ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ორგანიზაციის „ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის“ მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და მისი შესრულების ანგარიშვალდებულების მაჩვენებლებით საქართველომ მაქსიმალური 100 ქულიდან 55 ქულა აიღო. ქულა აჩვენებს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ საზოგადოებისათვის მიწოდებული ინფორმაციის რაოდენობისა და ადექვატურობის დონე მაღალია ცენტრალური აზიისა თუ დანარჩენი მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. ეს შედეგები „ღია ბიუჯეტის ინდექსის“ ნაწილია, რომელიც საბოლოო ჯამში აფასებს მსოფლიოს ქვეყნების ბიუჯეტის გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას. „ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის“ მიერ 2 წელიწადში ერთხელ ჩატარებული კვლევა გვიჩვენებს, რომ 2010 წლის კვლევაში მოხვედრილი 94 ქვეყნიდან 74 ქვეყნის მთავრობა საკუთარ მოქალაქეებს ბიუჯეტის ღრმა ანალიზისათვის საჭირო ამომწურავ მონაცემებს არ აწვდის.

26 აგვისტო, 2010

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" და "ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის" მიმართვა პარლამენტისადმი კონსტიტუციის პროექტის განხილვის ვადის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით

საქართველოს უახლეს ისტორიაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ჩვენი ქვეყნის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა პოლიტიკური სისტემისა და სახელმწიფო მმართველობის ფორმის სწორად განსაზღვრას, აგრეთვე აღნიშნულ პროცესში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესების მაქსიმალურად გათვალისწინებას ენიჭება.

25 აგვისტო, 2010

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციათა მხარდაჭერით, თხოვნით მიმართავს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დევნილთა საკითხების მართვის კომიტეტში ადგილის დასაბრუნებლად

ქ. თბილისში დევნილთა საკითხებზე მომუშავე შვიდი ყველაზე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო " თხოვნით მიმართავს საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს, რათა ნება დართოს დევნილთა საკითხების მართვის კომიტეტის ყველა იმ სხდომაზე დასასწრებად, რომელიც გაიმართება 2010 წლის 1 ოქტომბრამდე.

23 ივნისი, 2010

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესაფასებლად ჩატარებული კვლევის შედეგებს

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ ჩაატარა კვლევა საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესაფასებლად.

06 მაისი, 2010

პრესრელიზი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ანტიკორუფცილი ვალდებულებების მონიტორინგის შესახებ

ბრიუსელი, 2010 წლის 6 მაისი _ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შედეგების გასაუმჯობესებლად სომხეთმა, აზერბაიჯანმა და საქართველომ ანტიკორუფციული კანონმდებლობა უნდა დახვეწონ და ის პრაქტიკაში სრულად განახორციელონ - ასეთია საერთაშორისო ანტიკორუფციული ორგანიზაციის, "საერთაშორისო გამჭვირვალობის", სამ ახალ ანგარიშში გაკეთებული დასკვნა.

18 მარტი, 2010

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ დაბეჯითებით სთხოვს მერიას თავისი საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე გახადოს

თბილისის მერია არ ცდილობს საზოგადოებისთვის თავისუფლად ხელმისაწვდომი გახადოს ინფორმაცია ადმინისტარციულ ხარჯებზე, პროექტების განხორციელებისას გახარჯულ თანხებზე და კონტრაქტებზე, რომლებიც მერიამ სხვადახვა დაქირავებულ კომპანიებთან გააფორმა. თუმცა, გიგი უგულავა და მისი გუნდის წევრები აცხადებდნენ, რომ ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპების შესაბამისად საქმიანობდნენ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ დაჟინებით სთხოვს მერიას ზემოხსენებული დაპირების განხორციელებას.

გვერდები