ორგანიზაციული მხარდაჭერა - კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ორგანიზაციული მხარდაჭერა - კორუფციის შესუსტება გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მეშვეობით

პროექტი მიზნად ისახავს სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებას, კარგი მმართვლობისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების ხელშეწყობას, სახელმწიფო ინსტიტუტების გამჭვირვალობისა და პირდაპირი ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობას, სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების მხარდაჭერას და საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებების დაცვას.