ანგარიშები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ანგარიშები
03 თებერვალი, 2010

ხუთლარიანი სადაზღვევო პოლისი

2008 წლის 12 თებერვალს, პარლამენტისადმი ყოველწლიური მიმართვის დროს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა სახელმწიფოს მიერ თანადაფინასებული ჯანმრთელობის დაზღვევის ახალი სქემის ამოქმედების შესახებ. ხსენებული სქემა პოტენციურად ვრცელდება იმ ერთ მილიონ ადამიანზე, რომლებიც მთავრობის მიერ განხორციელებული სხვა უფასო სქემებით ვერ სარგებლობენ.შემოთავაზებული პაკეტი მოიცავს ძირითად რისკებს და სამი ნაწილისგან შედგება:უბედური შემთხვევის შედეგად საჭირო სამედიცინო მომსახურება, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება და გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება.პოლისის ფასი თვეში 5 ლარია, საიდანაც 3,35 ლარს სახელმწიფო იხდის.

03 თებერვალი, 2010

საქართველოს სასამართლო სისტემის გადახალისება

სასამართლო საქართველოში ტრადიციულად ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად ითვლება, რომელთან კავშირსაც ყველა გაურბის. ამიტომაც, შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროიდან მოყოლებული დღემდე სასამართლო ხელისუფლების რეფორმა მთავრობის დღის წესრიგში დგას. სასამართლოს მიმართ საზოგადოების უნდობლობა გარკვეულ ტრადიციად იქცა.

03 თებერვალი, 2010

სურსათის უვნებლობა საქართველოში

სურსათის უვნებლობა თავისთავად მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ საკითხის არსი სცილდება ხინკლის წვენის ტანისამოსზე დაწვეთების პრობლემას. ისეთი საკითხები, უსაფრთხოება, აგრარული პოლიტიკა, იმპორტის როგორიცაა სასურსათო ჩანაცვლება, საექსპორტო ბაზრები და თავისუფალი ვაჭრობა, ირიბად უკავშირდება ჩვენი ხინკლის უვნებლობის უზრუნველსაყოფად დადგენილ (თუ ჯერაც დასადგენ)

03 თებერვალი, 2010

გორბი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო: წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგის შედეგები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო” „გორბი-გელაპის საერთაშორისო ცენტრის” დახმარებით ახორციელებს ქართული მედიის მონიტორინგს 2007 წლის 17 ნოემბრიდან 2008 წლის 5 იანვრამდე პერიოდში. მონიტორინგის ფარგლებში იზომება:

03 თებერვალი, 2010

საპრეზიდენტო არჩევნები – ადმინისტრაციული რესურსების წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის გამოყენების მონიტორინგი

2008 წლის 5 იანვარს დაგეგმილი რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებისა და პლებისციტის სამართლიანად და დემოკრატიულად ჩატარებაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საქართველოს მომავალი.

03 თებერვალი, 2010

საპრეზიდენტო არჩევნები –"საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ განახორციელა წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირთა მიერ ხმის მიცემის მონიტორინგი

2 152 წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირიდან კონსტიტუციური უფლების რეალიზება – საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება – მხოლოდ 149-მ (7%-მა) შეძლოკენჭისყრის დღეს სასჯელაღსრულების დაწესებულებები გადაყვანილი იყო ყაზარმულ რეჟიმზეთბილისი, საქართველო - 2008 წლის 5 იანვარს `საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ~ განახორციელა წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირთა მიერ ხმის მიცემ

გვერდები