ანგარიშები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ანგარიშები
26 ოქტომბერი, 2018

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დაფინანსება - შუალედური ანგარიში

 2018 წლის 1 აგვისტოდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით საპრეზიდენტო არჩევნების  კამპანიის დაფინანსების შესწავლისას „საერთაშორისო გამჭვირვალობა -  საქართველომ” შემდეგი ძირითადი მიგნებები გამოკვეთა:

11 ივლისი, 2018

სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმებთან დაკავშირებული პრობლემები

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2017 წლის 15 ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი სახელმწიფო ორგანიზაციის შესყიდვების წლიური გეგმები გააანალიზა. კვლევის შედეგად შემდეგი მიგნებები გამოიკვეთა:

გვერდები