ანგარიშები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ანგარიშები
11 ივლისი, 2018

სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმებთან დაკავშირებული პრობლემები

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2017 წლის 15 ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი სახელმწიფო ორგანიზაციის შესყიდვების წლიური გეგმები გააანალიზა. კვლევის შედეგად შემდეგი მიგნებები გამოიკვეთა:

12 აპრილი, 2018

ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში

12 აპრილს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ” პროექტის „პარლამენტის ანგარიშვალდებულების და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობის გაძლიერების“  ფარგლებში წარადგინა „ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში”.

გვერდები