ანგარიშები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ანგარიშები
14 დეკემბერი, 2018

მშენებლობის სექტორი საქართველოში

  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” მშენებლობის სექტორში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები შეისწავლა და შემდეგი ძირითადი მიგნებები გამოკვეთა:

07 დეკემბერი, 2018

გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის შეფასება

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს”  კვლევაში საქართველოს პარლამენტის „გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის შეფასება”, შესწავლილია 2017 წლის იანვრიდან 2018 წლის ივლისის ჩათვლით პერიოდში[1] საბჭოს საქმიანობის შემდეგი  მიმართულებები:

26 ოქტომბერი, 2018

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დაფინანსება - შუალედური ანგარიში

 2018 წლის 1 აგვისტოდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით საპრეზიდენტო არჩევნების  კამპანიის დაფინანსების შესწავლისას „საერთაშორისო გამჭვირვალობა -  საქართველომ” შემდეგი ძირითადი მიგნებები გამოკვეთა:

11 ივლისი, 2018

სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმებთან დაკავშირებული პრობლემები

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2017 წლის 15 ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი სახელმწიფო ორგანიზაციის შესყიდვების წლიური გეგმები გააანალიზა. კვლევის შედეგად შემდეგი მიგნებები გამოიკვეთა:

გვერდები