განცხადებები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
განცხადებები
12 მარტი, 2012

განცხადება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ საჯარო ინფორმაციის დაფარვასთან დაკავშირებით

ბოლო 6 თვის მანძილზე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით რამდენიმეწერილი გაუგზავნა. ორგანიზაციას არცერთ მათგანზე სათანადო პასუხი არ მიუღია. სამინისტროში გაგზავნილი წერილები  შემდეგ საკითხებს ეხებოდა:

07 მარტი, 2012

კამპანიის „ეს შენ გეხება“ წევრების პასუხი დავით ბაქრაძეს

უკანასკნელი დღეების განმავლობაში მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ  კიდევ ერთხელ გადახედავენ საარჩევნო კანონმდებლობას  და არსებულ დებულებებს დააზუსტებენ.

07 მარტი, 2012

მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების ალტერნატიული წინადადება

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარება საქართველოს ხელისუფლებისა და საზოგადოების წინაშე მდგარი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა.

23 თებერვალი, 2012

ალტერნატიული წინადადების წარდგენა პარლამენტში

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)  და კოალიცია „არჩევნის თავისუფლებისათვის“ ეწინააღმდეგებიან 2011 წლის დეკემბერში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად მიღებულ საკანონმდებლო რეალობას და პარლამენტს მისი შეცვლისკენ მოუწოდებენ.

14 თებერვალი, 2012

კონტროლის პალატის მიერ დაფარული საჯარო ინფორმაცია

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მონიტორინგს ახორციელებს, რისთვისაც პოლიტიკური პარტიების და სხვა სახის პოლიტიკური სუბიექტების ფინანსურ საქმიანობას იკვლევს.

13 თებერვალი, 2012

საქართველოს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების პეტიცია

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები, ვაცნობიერებთ რა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების მნიშვნელობას, კატეგორიულად მიუღებლად მივიჩნევთ ამ საკითხთან დაკავშირებით 2011 წლის დეკემბერში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც:

09 თებერვალი, 2012

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება კონტროლის პალატის 2012 წლის 8 თებერვლის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით

საქართველოს კონტროლის პალატის 8  თებერვლის გადაწყვეტილება,  რომლის თანახმადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი თაობა ახალი ინიციატივა“ (nGnI)  პარტიასთან დაკავშრებულ პირად გამოცხადდა,   წარმოადგენს ნათელ ილუსტრაციას იმ რეალური საშიშროებისა სამოქალაქო აქტივობის წინააღმდეგ,  რომლის თაობაზეც „პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში“ 2011  წლის დე

27 იანვარი, 2012

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება: პარტიების დაფინანსების რეგულაციები გაუმჯობესებასა და დეტალიზაციას საჭიროებს

ქვემოთ ხელმომწერი ორგანიზაციები ვაცხადებთ, რომ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში და სისხლის სამართლის კოდექსში 2011 წლის დეკემბერში განხორციელებული ცვლილებები საფრთხეს უქმნის გამოხატვისა და საკუთრების უფლებებს და აქვს სამოქალაქო - პოლიტიკური აქტივობების შემზღუდველი ეფექტი, ასევე ქმნის არათანასწორ საარჩევნო გარემოს.

გვერდები