ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მეორე განცხადება პრესისთვის არჩევნების დღეს, 30 მაისი

31 მაისი, 2010

თბილისი, საქართველო - 2010 წლის 30 მაისს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” ახორციელებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირთა მიერ ხმის მიცემის პროცედურების მონიტორინგს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხუთ დაწესებულებაში: გლდანის მერვე საპყრობილეში (სადაც ორ

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს "პირველი განცხადება პრესისთვის არჩევნების დღეს, 30 მაისი

30 მაისი, 2010

ოზურგეთის #60 ოლქი, ბოხვაურის #23 უბანი სიის დანართში 107 ამომრჩეველია, რომლებმაც გადასატანი ყუთით უნდა ისარგებლონ. ამ სიაში ბევრი აღმოჩნდა ისეთი, რომელთაც განაცხადეს, რომ მიდიან საარჩევნო უბანზე და არ მოუთხოვიათ გადასატანი ყუთის სახლში მიტანა. 107 ზ

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ გეგმები არჩევნების დღეს, 30 მაისი

30 მაისი, 2010

თბილისი, საქართველო – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო” წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირთა 2010 წ. 30 მაისის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მონიტორინგს ახორციელებს. მონიტორინგი განხორციელდება ყველა იმ დაწესებულე

საარჩევნო მედიაცენტრში გაერთიანებული ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს შესახებ, 29 მაისი

30 მაისი, 2010

თბილისი, საქართველო _ 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივ არჩევნებს რამდენიმე ათასი ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი აკვირდება, რაც მის თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს. ეს არჩევნები საქართველოს ხელ

მესამე შუალედური ანგარიში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის, 25 მაისი

28 მაისი, 2010

ადმინისტრაციული რესურსების წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოყენების მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში 2010 წლის 6 მაისიდან 24 მაისამდე პერიოდს მოიცავს. ის ყურადღებას ადმინისტრაციული რესურსების სამ ძირითად ტიპზე - ხისტ, მატერიალურ-ტექნიკურ და ადამ

მედიაცენტრში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი პრესკონფერენცია არჩევნებში სამხედრო პირების მონაწილეობის წესთან დაკავშირებით, 27 მაისი

27 მაისი, 2010

თბილისი, საქართველო - საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 10.101 მუხლის თანახმად, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების სამხედრო (გასამხედროებული) ძალებისა და შენაერთების სამხედრო მოსამსახურეები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობენ

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მესამე შუალედურ ანგარიშს აქვეყნებს, 25 მაისი

25 მაისი, 2010

თბილისი, საქართველო – დღეს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ”ადმინისტრაციული რესურსების წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოყენების მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს ანგარიში 2010 წლის 5 მაისიდან 24 მაისამდე პერიოდს მოიცავს დ

გვერდები